Se encuentra usted aquí

Rede Oza

Despois de ter un blogue da Asociación de Veciñ@s de actividade informativa cunha frecuencia muy alta de publicacións polo que agora precisa unha aplicación web de contido máis xeral e estático

ANTECEDENTES E DESCRICIÓN: Despois de ter un blogue da Asociación de Veciñ@s de actividade informativa cunha frecuencia moi alta de publicacións polo que agora precisa unha aplicación web de contido máis xeral e estático (máis duradero no tempo e cun acceso máis sinxelo). A aplicación está dividida en varios apartados:

  • Desfeitas no barrio / Merca no barrio: Realizase por medio da API de Google no que poderáse marcar os diferentes puntos de interese. En caso os locais comerciais e os puntos onde se encontrar as diferentes deficiencias no barrio.
  • Troco: Espazo para os/as veciños/as onde se expoñerán os obxectos que se desexan trocar e demáis información referente.
  • Actividades: Descrición de actividades onde se indicarán as datas de comezo e remate, calendario e quien o imparte, aportación e demáis información complementaria.
  • Anunciantes: Sección onde se expoñerán os anuncios dos locais comerciais do barrio que logo será integrado no mapa de "Merca no Barrio"

Considerase usuari@ a toda persoa física que interactua coa aplicación, no caso de que fose unha empresa a aplicación non fará distinción algunha.

  • Público: Usuari@s que non se rexistran o entrar na aplicación, polo que a aplicación non os trata coma un/unha usuario/a estándar con permisos limitados dentro de aplicación. Soamente se gardará actividade do mism@ coma pode ser: eventos e otros datos de seguimento (non intrusivos na interacción do/a usuario/a na aplicación).
  • Rexistrados: Usuari@ rexistrad@ que pode entrar na aplicación e que ten máis privilexios. Este usuari@ quedará rexistrado na aplicación podendo ser agrupado no rol corresponde o directamente deixarlle só a posibilidade de entrar. No apartado de roles explicárase con máis detalle as agrupacións de usuari@s. Polo que pasaremos a denominar a est@s usuari@s coma conta de usuari@.
  • Administrador: usuari@ que terá control total da aplicación, queda creado no momento da posta en marcha da aplicación.As suas funcións como usuari@ serán de técnico abstracto para xestionar a aplicación (tarefas de mantenimi¡ento, posta en marcha de modulos y etc). As suas facultades nunca poderán ser revocadas por ningún outr@ usuari@. Recomendase extremar o coidado o utilizar este usuari@ porque pode xerar algún tipo de problema, existirá a posibilidade de delegación sobre outr@s usuari@s.

Roles ou Grupos de Usuarios/as: Entendese por rol agrupación de usuari@s dentro da aplicación, ó cal se lle asinarán criterios de Control de Acceso e permisos pode existir a combinación de roles para un/unha usuario/a en concreto (acción no feita porque pode xerar problemas de incoherencia de permisos).

  • Rexistrad@ ou Non Soci@s: identifica a todos aqueles/as usuarios/as que poden entrar ou hicieron rexistro na aplicación, tanto coma se o solicitaron directamente coma se o administrador ou persoa delegada, é dicir, con permisos de administración o xestión de usuarios/as creoulle unha conta, os permisos e accións dentro da aplicación serán moi limitadas.
  • Soci@s: identifica a todolos/as usuarios/as que coma os/as rexistrados/as poden entrar na aplicación, pero ademáis disto pusee un número de socio/a. Neste caso estos/as usuarios/as terán uns permisos e privilexios maiores dentro da aplicación.
  • Colaboradores e Doantes: identifica a todos/as usuarios/as que coma os rexistrados, poden ter outro rol asinado (Socios/as), no caso da combinación estes/as usuarios/as terán os permisos combinados de ambos roles e accións tamén combinados dentro da aplicación.

Algunhas publicacións

Aquí vos deixamos entradas do noso blog para se podían ver directamente...