Se encuentra usted aquí

Cociña Vivenda Unifamiliar

Partimos de madeira de haia en tono máis clara posible, todolos elementos (tiradores e demáis) sexán de aceiro inoxidable mate.Partimos de madeira de haia con lacado vermello e negro, sendo as partes verticais en aceiro inoxidable mate.

A distribución da cociña foi previamente estudiada co peticionario, entre as esixencias ou requerimentos podese descatar os seguintes:

Tener una zona de traballo bastante amplia e estudiar perfectamente a ergonomía da mesma. Fregadoiro con escurridor, a poder ser o máis grande que permitan as limitadas dimensións da cociña. Tener unha mesa alta para almozar.

NOTA ACLARITIVA:

O peticionario traballa nunha carpinteria de madera co que o plano xa estaba case totalmente pechado pola persona peticionaria.

A cuestión máis importante era velas diferencias que podería haber entre unha opción máis ben clásica e otra totalmente minimalista. A partindo destas premisas comezamos explicar as duas opcións:

NOTA (Elementos iguais para todalas duas opcións):

  • O pavimento mirase un porcelánico negro tipo pizarra.
  • O teito sexá pintado con pintura plástica mate de cor vermella.
  • A iluminación sexá a base de Downlights haloxenos de baixo consumo.

CLÁSICA: Partimos de madeira de haia no tono máis claro posible, todolos elementos (tiradores e demáis) sexán de aceiro inoxidable mate.

MINIMALISTA: Partimos de madeira de haia con lacado vermello e negro, sendo as partes verticais en aceiro inoxidable mate.

Algunhas publicacións

Aquí vos deixamos entradas do noso blog para se podían ver directamente...